#Đom đóm lập lòe

Đom đóm lập lòe
08:00 01/02/2016
Vì là con đầu nên được gọi là thằng Cả, mãi sau không có thêm đứa em nào, nó vẫn được gọi là thằng Cả. Trong thời buổi người ta con đàn cháu đống, nhà người ta ầm ầm í ới la hét vì cả bầy con nheo nhóc, thì nuôi con một như nhà ông Gia lại là cực hình. Vì vậy mà bà Gia, vợ ông, phải chịu cảnh hôm nay ba roi, hôm mai bảy roi vì những chuyện không đâu.