#đe dọa bảo mật

An ninh mạng và kẻ gian giấu mặt (bài 1)
08:16 30/12/2015
Trong các mối đe dọa từ an ninh mạng thì bảo mật thông tin là vấn đề nóng bỏng. Lộ lọt thông tin, tài liệu từ mạng internet xảy ra không phân biệt biên giới, lãnh thổ, kể cả ở những quốc gia phát triển và có hệ thống bảo mật tốt.