#trả phí vận chuyển khi giao hàng

Bên nào phải trả phí vận chuyển khi giao hàng mà bên mua không nhận hàng
08:27 22/11/2015
Hỏi: Xin toà soạn cho biết trường hợp bán hàng qua mạng, hai bên có thỏa thuận mua hàng sau đó thu tiền qua hình thức thu tiền hộ của bưu điện nhưng khi giao đến nơi người mua không nhận hàng. Bên mua không chịu trả phí vận chuyển 2 chiều (đi và về từ nơi người bán) thì phải giải quyết như thế nào? (Lê Văn Hải, Hà Đông- Hà Nội)