#tôn vinh sự hy sinh

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài nhánh Tổng kết lịch sử công tác chi viện An ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
18:53 26/11/2014
Chiều 26/11/2014, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết lịch sử Bộ Công an tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài nhánh số 14: Tổng kết lịch sử công tác chi viện An ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Điều hành nghiệm thu chủ trì buổi nghiệm thu.