#nhiễu sự

Nhiễu sự
17:43 28/01/2015
Là chuyện gió sớm mưa chiều, những khi rỗi rãi, những lúc nhàn hạ. Thích, thì đọc cho biết. Không thích, thì đọc cho vui. Bởi, đời sống là mấy chốc đâu.Vui được lúc nào thì vui, cười được khi nào thì cười.