#Cục Quản lý dược

Không được lợi dụng dịch COVID-19 để tăng giá bán thuốc
17:27 10/07/2021
Trường hợp giá nguyên vật liệu đầu vào của các thuốc hoặc giá thuốc nhập khẩu tăng, đề nghị các công ty sản xuất, nhập khẩu thuốc nghiên cứu xem xét giảm các chi phí không cần thiết khác để thực hiện việc bình ổn giá trong thời gian dịch bệnh COVID-19.