#Thương Sobey

Bức thư xúc động của Bộ trưởng Y tế gửi gia đình Thương Sobey
15:33 18/03/2015
“Từ sâu thẳm trái tim, tôi tin rằng “mỗi ngày qua đi đều là một ngày mà Khánh Thương đã SỐNG trọn vẹn cho mình và cho những người thân yêu” - Bộ trưởng  Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xúc động trong lá thư gửi gia đình chị Nguyễn Khánh Thương.