#thơ chữ Hán

Thơ chữ Hán của Nguyễn Du - chồng khít lên cuộc đời ông
17:54 18/06/2021
LTS. Tháng 9 năm ngoái, chúng ta vừa long trọng kỷ niệm 200 năm ngày mất và 250 năm ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du. Đây thật là một dịp thích hợp để hậu thế, một lần nữa, "trả lời" câu hỏi đau đáu của đại thi hào lúc sinh thời: "Bất tri tam bách dư niên hậu/ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?". (Ba trăm năm nữa, trong thiên hạ/ Ai người ngồi khóc Tố Như lang?).
Đọc lại “Truyện Kiều” sau 200 năm Nguyễn Du tạ thế
20:28 28/11/2020
Trên phương diện một trần thuật hư cấu thì những sáng tạo của Nguyễn Du trong “Truyện Kiều” không khác bao nhiêu so với những sáng tạo của Thanh Tâm Tài Nhân trong “Kim Vân Kiều truyện”. Với lý do này, để đại diện cho thiên tài Nguyễn Du, bộ phận tác phẩm thơ chữ Hán của ông càng hiện lên như một khả năng đáng được cân nhắc hơn...