#Mùa hè nước 2015

Khởi động cuộc thi sáng tạo ý tưởng “Mùa hè nước 2015”
19:40 23/04/2015
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Cục quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Công ty Unilever Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo ý tưởng “Mùa hè nước 2015”.