#Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Liên kết – Hành động vì hàng Việt
16:37 15/11/2019

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) tổ chức hội thảo khoa học “Liên kết- Hành động vì hàng Việt.”