#mộ Jean-Baptiste Clément

Yêu, điên, nghệ thuật và cách mạng
17:00 16/02/2017
Yêu, điên, nghệ thuật và cách mạng - đó là những khoảnh khắc tinh thần mãnh liệt. Không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật về tình yêu, nghệ thuật và cách mạng, có rất nhiều nghệ sĩ mắc bệnh điên.