#Du lịch qua game

Du lịch qua game trong mùa dịch COVID-19
22:59 10/12/2020
Giờ đây, giống như rất nhiều người trên thế giới, bạn hầu như chỉ ở nhà. Đây là thời điểm để suy nghĩ lại ý nghĩa thực sự của du lịch, một việc mà bạn đã làm hầu như hàng tháng trong nhiều năm qua - và liệu có thể nào đi du lịch mà không cần phải di chuyển hay không. Theo một nghĩa nào đó thì câu trả lời là có.