#22 tỷ USD

Chấm dứt thu hút đầu tư dự án lọc hóa dầu 22 tỷ USD
10:11 23/07/2016
Ngày 22-7, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, địa phương này đã chấm dứt thu hút đầu tư Tổ hợp dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội vì dự án không đảm bảo tính khả thi, nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội.