#đào tạo tiếng Nhật

Nhật Bản bổ sung 7 công việc tiếp nhận lao động đặc định
09:40 01/11/2020
Đã bắt đầu mở cửa trở lại cho lao động một số nước kiểm soát tốt dịch COVID-19, trong đó có Việt Nam. Chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ- TBXH), từ giữa tháng 8 đến nay, số lao động Việt Nam sang Nhật Bản đã tăng dần.