#phát triển an toàn

Agribank ưu tiên phát triển nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững
09:43 15/07/2016
Trải qua gần 30 năm phát triển, đồng hành, gắn bó thủy chung với nông nghiệp, nông dân và nông thôn - “Tam nông”, Ngân hàng Agribank luôn chú trọng đầu tư vào các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi sinh, môi trường.