#CAND vũ trang

Tư lệnh đầu tiên của lực lượng CAND vũ trang
07:43 07/07/2017
Thời gian đồng chí Phan Trọng Tuệ với chức danh Tư lệnh kiêm Chính ủy lực lượng Công an nhân dân vũ trang từ năm 1958 đến 1960 đã đạt nhiều kết quả trong xây dựng lực lượng, công tác