#BHYT cho người nhiễm HIV

Còn nhiều vướng mắc để người nhiễm HIV tiếp cận bảo hiểm y tế
22:50 01/12/2016
Đến đến nay, Việt Nam đã có khoảng 250.000 người nhiễm HIV/AIDS. Điều đáng nói là gần đây, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam có nhiều thay đổi. Tỉ lệ nữ gia tăng từ 12,6% lên hơn 30%, lây nhiễm qua đường tình dục tăng từ 12,2% lên 56% và độ tuổi nhiễm HIV từ 20-40 tuổi chiếm 74%. Mỗi năm, có thêm khoảng 1 vạn người nhiễm mới. Ở nhiều tỉnh, dịch HIV/AIDS vẫn cao ở mức báo động.