#truy khen

Thông báo về việc truy khen, truy tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang
09:31 25/04/2015
Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-H41-H42, ngày 5/2/2015 của Tổng cục Hậu cần kỹ thuật về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015; Bệnh viện 30-4 triển khai lập hồ sơ truy khen Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng nhất, nhì, ba cho các đồng chí biên chế thuộc Bệnh viện 30-4 đã nghỉ chính sách, chuyển ngành trước ngày 30/6/2014 (và truy tặng cho các đồng chí đã hy sinh, từ trần) có quá trình công tác liên tục trong CAND từ đủ 10 năm trở lên nhưng chưa được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.