#đấu thầu đào tạo

Ngổn ngang “đặt hàng” đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội
16:23 29/04/2021
Câu chuyện thừa thiếu giáo viên và tình trạng sinh viên sư phạm ra trường làm trái ngành nghề đào tạo đã tồn tại nhiều năm nay, để lại những hệ lụy không tốt. Giải quyết bài toán thừa, thiếu giáo viên, ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2020/NĐ-CP, quy định việc đặt hàng đào tạo giáo viên phải theo nhu cầu xã hội.