#Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên - Môi trường

Phát hiện nhiều vi phạm về tài nguyên nước
09:44 11/01/2015
Ông Lê Quốc Trung - Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, trong năm 2014, toàn ngành đã tiến hành 425 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với 574 tổ chức, cá nhân.