#võ sư Nguyễn Văn Du

Người đem tuyệt kỹ Thiếu Lâm truyền cho lính hình sự
07:15 07/01/2016
Tuổi còn trẻ và sở đắc nhiều tuyệt kỹ võ thuật kỳ dị như: Nhãn cốt công, tức dùng mắt nhấc bổng hai thùng nước nặng, nhắc đến Phi Ngọc Long, trong làng võ thuật nhiều người đều biết tiếng và mến mộ, không chỉ bởi trình độ võ công của Ngọc Long mà còn vì tính cách khiêm nhường, hiền lành của anh.