#công tác phòng dịch covid-19

Chủ động, quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh từ các tuyến biên giới và cửa khẩu quốc tế
16:45 07/03/2020
Nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 của công an các đơn vị, địa phương thời gian qua, từ đó đề ra giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong đẩy mạnh công tác phòng chống dịch… ngày 7/3, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị để bàn và thống nhất một số nội dung quan trọng.