#chia sẻ rủi ro

16:06 13/12/2014
Thời gian qua, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải luôn giành được sự quan tâm và ưu tiên của Chính phủ Việt Nam và ngành giao thông. Trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, Chính phủ Việt Nam xác định việc huy động nguồn vốn từ khối doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông” được Bộ GTVT tổ chức ngày 12/12, nhiều ý kiến cho rằng, để hợp tác công - tư (PPP) giao thông, thì cần có cơ chế kiểm soát, chia sẻ rủi ro hữu hiệu.