#Giám đốc Công ty Đường sắt Hà Thái

Đề xuất bổ sung kinh phí để đại tu cầu Thăng Long
11:05 20/01/2015
Công ty TNHH một thành viên (MTV) Đường sắt Hà Thái - đơn vị được giao quản lý, duy tu, bảo trì toàn bộ kết cấu cầu Thăng Long) vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung kinh phí để tiếp tục sửa chữa cầu Thăng Long.