#liên kết phát triển kinh tế - xã hội

Các tỉnh đồng bằng sông Hồng liên kết phát triển kinh tế - xã hội
07:12 26/03/2016
Đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sự liên kết nhằm khai thác tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực là những nội dung quan trọng được xác định tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và ký giao ước thi đua năm 2016 khu vực đồng bằng sông Hồng diễn ra ngày 25-3 tại Nam Định.