#mặt trận an ninh

Truyền thống vẻ vang, sứ mệnh cao cả của lực lượng An ninh nhân dân
09:00 13/08/2015
Trải qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách lập nên những kỳ tích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân.