Yêu cầu xử lý sai phạm đất đai tại HTX Gò Me

Thứ Năm, 31/03/2022, 15:46

Ngày 30/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã giao các đơn vị chức năng xác định các tập thể, cá nhân liên quan đến những sai phạm về đất đai tại hợp tác xã (HTX) Gò Me.

Trong đó phải làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân như  HĐQT và Ban giám đốc HTX Gò Me qua các thời kỳ cùng Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa; Trưởng phòng, Phó phòng và cán bộ tham mưu giúp việc Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Biên Hòa; UBND TP Biên Hòa cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa và các công chức tham mưu giúp việc chịu trách nhiệm về những vi phạm trong quá trình xét, phê duyệt, ký cấp quyền sử dụng đất dẫn tới sai phạm. Một số cá nhân Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai cũng phải chịu trách nhiệm trong việc ban hành Văn bản liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, theo Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai đối với HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me, những diện tích được đánh giá là đất “vàng” ở TP Biên Hòa được giao khoán cho xã viên sử dụng rồi chuyển thành đất cá nhân xây dựng các công trình sai mục đích, vi phạm Luật Đất đai trong thời gian dài. 

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý sai phạm đất đai tại HTX Gò Me -0
Khu đất "vàng" ở TP Biên Hòa được giao cho HTX Gò Me quản lý, sử dụng.

Cụ thể, HTX Gò Me không đăng ký kê khai, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với diện tích đang quản lý từ khi thành lập đến năm 1999. Mãi đến năm 2018 mới đăng ký kê khai 24/61 thửa đất, hiện vẫn còn 34 thửa chưa đăng ký với diện tích hơn 3,6 ha. HTX này cũng không đăng ký kê khai đất đai đối với diện tích đất đã giao khoán mà để cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng bảng giao khoán đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó hơn 64 ha đất được HTX Gò Me giao khoán cho các cá nhân sử dụng với 173 bảng giao khoán đất sản xuất nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2000. Tất cả đều có thời hạn sử dụng đến hết năm 2003, sau thời gian này HTX không giao khoán đất nữa. Trong số hơn 64 ha đất nói trên, Nhà nước đã thu hồi hơn 40 ha để thực hiện 17 dự án, còn 24 ha các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. Từ năm 2004 đến năm 2021 đã có 73 thửa đất đã được cấp sổ đỏ với diện tích hơn 84.000 m2 nhưng qua xác mình thì toàn bộ 73 sổ đỏ đã cấp là không đúng quy định.

Cũng theo Kết luận thanh tra, HTX Gò Me sử dụng hơn 5,5 ha trong số hơn 5,9 ha đất chưa hiệu quả, chưa đúng mục đích, chưa phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh trong đó có khu đất “vàng” trên đường Võ Thị Sáu, TP biên Hòa.

Ngọc Sơn
.
.
.