Trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng

Thứ Hai, 05/02/2024, 07:54

Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa gửi báo cáo khuyến nghị Chính phủ điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2024.

Trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng -0
Ảnh minh họa

Mức tăng được hội đồng đề xuất 6%, tương ứng tăng 200.000 - 280.000 đồng, thời điểm điều chỉnh từ 1/7/2024.

Theo đó, vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng); vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Đối với lương tối thiểu giờ, Hội đồng cũng thống nhất tăng tương ứng 6%, tương ứng tăng 16.600 - 23.800 đồng so với quy định hiện hành.

Thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1/7/2024 là để đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.

P.H
.
.
.