Thừa Thiên Huế dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Thứ Ba, 02/04/2024, 12:36

Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 với 46,0415 điểm trong số 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số cao nhất.

Sáng 2/4, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tại hội nghị công bố chính thức báo cáo Chỉ số PAPI diễn ra cùng ngày tại TP Hà Nội, Thừa Thiên Huế là địa phương dẫn đầu toàn quốc về chỉ số PAPI năm 2023.

Theo báo cáo, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương dẫn đầu về chỉ số PAPI năm 2023 với 46,0415 điểm trong số 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số cao nhất. Tỉnh Thái Nguyên đứng thứ hai với 45,7875 điểm và tỉnh Bắc Ninh đứng thứ ba với 45,7047 điểm.

Thừa Thiên Huế dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công -0
Người dân đến giải quyết thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chỉ số PAPI là thước đo định lượng thường niên về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên phạm vi toàn quốc. Chỉ số PAPI cung cấp dữ liệu và dẫn chứng phản ánh hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong 8 lĩnh vực nội dung, gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử.

PAPI là công cụ theo dõi hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước dựa trên ý kiến phản hồi của người dân, được thực hiện từ bên ngoài khu vực Nhà nước và có quy mô lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

Chỉ số PAPI và các phát hiện nghiên cứu chuyên đề đã và đang được các cơ quan cấp Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ sử dụng trong các báo cáo và thông báo kết luận từ các cuộc làm việc với chính quyền cấp tỉnh. Trong năm 2023, dữ liệu và phát hiện nghiên cứu PAPI được nhiều cơ quan chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các đối tác phát triển ở Việt Nam, các tổ chức xã hội, cơ quan báo chí và giới nghiên cứu sử dụng rộng rãi. Chỉ số PAPI đã và đang có những đóng góp ý nghĩa trong việc thay đổi tư duy theo hướng đổi mới công tác quản trị và hành chính công dựa trên bằng chứng thực tiễn, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ công và an sinh xã hội vì người dân Việt Nam.

Anh Khoa
.
.
.