Kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ họp trực tuyến trước khi họp tập trung

14:47 14/10/2021

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ 2 sẽ được tổ chức làm hai đợt, đợt trực tuyến và đợt tập trung. 

Ngày 14/10, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 4.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 3,5 ngày làm việc, trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ những nội dung, chương trình đặt ra cho Phiên họp thứ 4, đã đạt được sự đồng thuận cao đối với tất cả các nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và cho ý kiến để chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Đây là kết quả thể hiện phương châm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội là vào cuộc từ sớm, từ xa và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, với TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao và các cơ quan hữu quan trong chuẩn bị nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, tất cả các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, qua nhiều vòng; khi trình, các cơ quan hữu quan đã có đóng góp thêm ở nhiều khía cạnh và kết quả đều được xem xét, đồng tình, thông qua với tinh thần thống nhất cao. Đây là cơ sở để trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Sau phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Dân nguyện chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan, căn cứ vào Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao và công điện gửi đến các đoàn đại biểu Quốc hội, khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kết quả tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam gửi về để có báo cáo tổng hợp kèm theo văn bản của 63 tỉnh, thành phố. Tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể hoàn thiện báo cáo, trên tinh thần tổng hợp đầy đủ, đảm bảo tính khái quát cao, phản ánh một cách trung thực các kiến nghị, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Các đại biểu tại phiên bế mạc

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ 2 sẽ được tổ chức làm hai đợt, đợt trực tuyến và đợt tập trung.  "Đây là yêu cầu đặt ra của Quốc hội, cũng là nguyện vọng rất chính đáng, thiết tha của nhân dân, nhất là chúng ta vẫn đang trong thời kỳ khó khăn, vừa phải kiên quyết và sớm kiểm soát được đại dịch, vừa tập trung cho công tác phục hồi và phát triển kinh tế", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh tới một số vấn đề quan trọng và cấp bách khác bao gồm: Việc thông qua chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền của Quốc hội; tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về thể chế, nhất là có thể có Luật sửa đổi một số luật; đề án thí điểm tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công mà Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất đã cho chủ trương, Chính phủ sẽ trình, tính toán thêm phương án điều chỉnh hợp lý chính sách tài khóa và tiền tệ.  

P. Thuỷ