Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 52.095 tỷ đồng, chuyển 1 vụ việc sang cơ quan điều tra

16:12 15/09/2021

Tổng kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo về công tác năm 2021 của kiểm toán Nhà nước (KTNN) tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

 

Theo kế hoạch, KTNN sẽ thực hiện 188 cuộc kiểm toán và dự kiến tổ chức thành 211 đoàn. Tuy nhiên, đến 31/8/2021, đơn vị đã triển khai 144/211 đoàn, kết thúc 108 đoàn (đạt 51% kế hoạch), phát hành 83 báo cáo kiểm toán, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên nhiều đoàn đang triển khai phải dừng thực hiện (37 đoàn). Tổng hợp sơ bộ đến 31/8/2021 đối với 91 báo cáo kiểm toán đã phát hành, kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng; hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật.

Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý 52.095 tỷ đồng, chuyển 1 vụ việc sang cơ quan điều tra  -0
Đoàn kiểm toán đi kiểm tra thực tế nguồn nước sông Mê Công 

Kết quả kiểm toán cho thấy các đơn vị còn chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị; quản lý doanh thu, chi phí, công nợ,…; thậm chí có trường hợp hạch toán vào chi phí hợp lý một số khoản không hợp lý, không có căn cứ, làm giảm lớn số thuế doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước; một số cơ chế chính sách chậm được sửa đổi và chưa sát thực tế, hiệu quả chính sách chưa cao…

Trong 8 tháng đầu năm 2021, KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 151 Báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng chương tình công tác.  

 

 

Phạm Huyền