Khai mạc trọng thể Hội nghị Văn hóa toàn quốc

08:56 24/11/2021

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 600 đại biểu từ các bộ, ngành; giới văn nghệ sỹ và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội trong cả nước.

Ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Phòng họp Diên Hồng, Tòa Nhà Quốc hội (Hà Nội) đến 63 tỉnh, thành phố.

Khai mạc trọng thể hội nghị Văn hóa toàn quốc -0
Hội nghị được khai mạc trọng thể sáng 24/11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng;  nguyên Thường trực Ban Bí thư  Trần Quốc Vượng. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo Liên Hiệp hội, các hội chuyên ngành về văn hóa, nghệ thuật Trung ương; các nhà khoa học, nhà văn hóa, các tri thức văn nghệ sĩ tiêu biểu…

Khai mạc trọng thể hội nghị Văn hóa toàn quốc -0
Toàn cảnh hội nghị.
Khai mạc trọng thể Hội nghị Văn hóa toàn quốc -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tại điểm cầu Đảng ủy Công an Trung ương có đại điện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an: Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cục Tổ chức Cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Truyền thông CAND, Cục Kế hoạch và Tài chính; Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị các Học viện, Trường CAND (phía Bắc); các đồng chí trong Ban Chấp hành và Hội viên Chi hội Nhạc sĩ CAND, Chi hội Nhà văn CAND, Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu CAND, Chi hội Điện ảnh CAND; lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị.

Khai mạc trọng thể hội nghị Văn hóa toàn quốc -0
Các đại biểu tại điểm cầu Bộ Công an dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị  đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xuân Trường-Vũ Linh