Hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển- Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

12:11 12/10/2021

Hội thảo nhằm đánh giá tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo, xây dựng, tổ chức thành công tuyến vận tải đường Hồ Chí Minh trên biển với tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Việt Nam- Lào- Campuchia.

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và thành phố Hải Phòng, tổ chức họp báo, giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Đường Hồ Chí Minh trên biển- Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Hội thảo khoa học  “Đường Hồ Chí Minh trên biển- Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.  -0
Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức trực tuyến tại 26 điểm cầu; điểm cầu chính tại thành phố Hải Phòng vào ngày 19/10.

Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ về chủ trương xây dựng tuyến chi viện chiến lược, đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển, là thành công lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Hội thảo khoa học  “Đường Hồ Chí Minh trên biển- Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.  -0
Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, phát biểu tại buổi họp báo

Đường Hồ Chí Minh trên biển, biểu hiện sáng ngời tinh thần yêu nước, ý chí sắt đá, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tinh thần cách mạng kiên cường, truyền thống anh hùng, sáng tạo và tinh thần đoàn kết quốc tế chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia; nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, trực tiếp đảm bảo cho chiến trường miền Nam đánh thắng kẻ thù xâm lược. Đồng thời,  Hội thảo cũng phân tích, làm rõ và rút ra những bài học kinh nghiệm vận dụng vào phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào huấn luyện, đào tạo cán bộ, chiến sỹ trong QĐND Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy và bồi đắp tinh thần yêu nước của nhân dân cả nước nói chung và của lực lượng vũ trang nói chung.

Hội thảo khoa học  “Đường Hồ Chí Minh trên biển- Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.  -0
Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, tại buổi họp báo 

Cùng với đó, tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số” đã làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc, một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam; gương chiến đấu anh dũng, hy sinh, tinh thần yêu nước, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào- Campuchia; giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

Hội thảo khoa học  “Đường Hồ Chí Minh trên biển- Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.  -0
Các đại biểu dự buổi họp báo

Hội thảo khoa học được tổ chức cấp Bộ Quốc phòng, nội dung tập trung vào 4 vấn đề gồm: Phân tích, làm rõ đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về xây dựng tuyến vận tải quân sự- đường Hồ Chí Minh trên biển trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng; tổ chức thực hiện hiệu quả của Quân chủng Hải quân, Quân khu 3, cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng......

Xuân Mai