Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau bị hạ xuống làm Phó Giám đốc

Thứ Ba, 09/07/2024, 14:17

Ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Trung tâm) bị cho thôi chức Giám đốc, xuống làm Phó Giám đốc sau khi bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.

Ngày 9/7, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết đã triển khai quyết định thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau đối với ông Trần Quốc Việt, điều xuống làm Phó Giám đốc. Hiện, người thay ông Việt phụ trách Trung tâm là ông Định Anh Toàn, Phó Giám đốc. Liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm, hồi tháng 3/2024, ông Việt và kế toán là bà Đinh Thị Cẩm Nhung bị kỷ luật cảnh cáo.

Do sai phạm, Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau xuống làm Phó Giám đốc -0
Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau. 

Trước đó, đầu năm 2024, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra về công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm. Đối với quỹ đời sống, Trung tâm đã lập, sử dụng quỹ là hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, về hình thành từ nguồn thu hoa hồng để lại hơn 455 triệu đồng, Trung tâm không nhập quỹ cơ quan mà thành lập quỹ đời sống, không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý, không lập chứng từ thu, chi… Hành vi trên có dấu hiệu “Lập quỹ trái phép”.

Về hình thành từ khoản tiền cá nhân nộp lại từ tiền công chỉnh lý tài liệu hơn 3,6 tỷ đồng (đây là khoản tiền đóng góp của viên chức Trung tâm), Giám đốc Trung tâm không thông qua Ban Giám đốc và tập thể viên chức là việc làm không công khai, minh bạch. Việc làm của Giám đốc tạo sự hoài nghi, phát sinh đơn yêu cầu, kiến nghị của viên chức.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng cho rằng, qua xác minh, có 1/7 tập thể không thừa nhận có nhận số tiền 8 triệu đồng; có 52/58 cá nhân không thừa nhận đã nhận số tiền trên 370 triệu đồng. Điều này cho thấy, các khoản chi nêu trên không có căn cứ xác định là có thật toàn bộ. Hiện nay khoản tiền trên không còn tồn quỹ tiền mặt và không thể hiện trên số dư tài khoản tiền gửi. Hành vi trên có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”.

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành quyết định thu hồi, nộp vào tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền hơn 4 tỷ đồng bao gồm các sai phạm, như: Không điều chỉnh giảm kinh phí thường xuyên năm 2022, số tiền hơn 110 triệu đồng; vượt quy định do áp dụng sai công thức tính đơn giá tiền công chỉnh lý tài liệu số tiền hơn 3 tỷ đồng; thu thừa của 4 đơn vị số tiền hơn 586 triệu đồng; lập quỹ trái phép số tiền hơn 450 triệu đồng…

Ngoài ra, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau còn chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền đối với việc thành lập và sử dụng quỹ đời sống với số tiền 4 tỷ đồng...

Văn Đức
.
.
.