Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có số phiếu "tín nhiệm cao" thấp nhất

Thứ Tư, 06/12/2023, 11:09

Sáng 6/12, tiếp tục kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định. 88 đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt để bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được HĐND TP Hà Nội công bố, người có phiếu tín nhiệm cao nhất trong 28 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này là ông Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 

Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Duyệt được 83 phiếu tín nhiệm cao (94,32%), mức tín nhiệm là 5 phiếu (5,68%), 0 có đại biểu nào đánh giá mức tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn -  Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhận mức tín nhiệm cao đứng thứ 2 danh sách, với 82 phiếu tín nhiệm cao (93,18%), 5 phiếu tín nhiệm (5,68%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,14%).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhận mức tín nhiệm cao đứng thứ 3 danh sách, với 81 phiếu tín nhiệm cao (92,05%), 7 phiếu tín nhiệm (7,95%), 0 có phiếu tín nhiệm thấp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh được 75 phiếu tín nhiệm cao (85,23%), 8 phiếu tín nhiệm (9,09%), 4 phiếu tín nhiệm thấp (4,55%).

Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao nhận được số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 48 phiếu, chiếm tỉ lệ 54,55%.

Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội:

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có số phiếu 'tín nhiệm cao' thấp nhất -0
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có số phiếu 'tín nhiệm cao' thấp nhất -0
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có số phiếu 'tín nhiệm cao' thấp nhất -0
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có số phiếu 'tín nhiệm cao' thấp nhất -0
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có số phiếu 'tín nhiệm cao' thấp nhất -0

CL
.
.
.