Công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Hai, 26/02/2024, 18:15

Chiều 26/2, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024 và một số nội dung chủ yếu về Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó vào ngày 30/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ nêu trên đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước; mục tiêu, định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của  đất  nước, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh…

Quy hoạch dựa trên đặc trưng khác biệt của địa phương về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa để tạo nền tảng bứt phá, ưu tiên, tìm ra những lợi thế so với các tỉnh khác trong vùng duyên hải Trung bộ; phát triển đột phá vùng ven biển; phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng và miền núi, thu hẹp khoảng cách giữa vùng động lực và vùng khó khăn. Phát triển Phú Yên đa dạng hóa các nguồn lực, hài hòa các động lực phát triển; gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc, tạo môi trường thuận lợi hợp tác phát triển.

Họp báo Hội nghị bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -0
Tháp Nhạn ở TP Tuy Hòa. Ảnh: Thế Phong.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030 Phú Yên trở thành tỉnh phát triển hiện đại và bền vững, kinh tế phát triển từ lợi thế biển với các ngành công nghiệp; du lịch dịch vụ chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vận tải biển và logistics; kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại; thực hiện thành công chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 8,5-9%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 150-156 triệu đồng; tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng 95-98 nghìn tỷ đồng và giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 190-200 nghìn tỷ đồng;  tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50%, đô thị phát triển theo hướng thông minh.

Họp báo Hội nghị bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -0
Một góc TP Tuy Hòa. Ảnh: Thế Phong.

Đến năm 2030, Phú Yên giảm hộ nghèo còn dưới 1,5%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 98%. Kết cấu hạ tầng cảng biển, sân bay hiện đại; đường cao tốc; nâng cao hiệu quả chuyển đổi số; đầu tư hạ tầng đô thị cơ bản hiện đại; hạ tầng khoa học công nghệ và đào tạo đổi mới sáng tạo; 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về quốc phòng – an ninh chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; thực hiện phòng, chống hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống; tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đến năm 2030, Phú Yên sẽ có 18 đô thị, trong đó có TP Tuy Hòa là đô thị loại 1, TP Sông Cầu là đô thị loại 2.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch (dự kiến ngày 3/3) cũng sẽ đề cập đến một số định hướng, giải pháp, biện pháp, nhiệm vụ trong tâm đột phá, phát triển Phú Yên tầm nhìn đến 2050.

Hữu Toàn
.
.
.