Công bố Chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh (PSDI 2021)

Thứ Tư, 21/12/2022, 11:20

Ngày 21/12 tại Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển (APD), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực hiện và một số khuyến nghị”. Tại hội thảo cũng đã công bố Chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh (PSDI 2021).

Tại hội thảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã trình bày, thảo luận về những cam kết quốc tế về phát triển bền vững, các mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu đã đã được xây dựng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cũng như đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu này ở cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương.

17 mục tiêu phát triển bền vững SDGs của toàn cầu đã được Việt Nam quốc gia hoá trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (NAP) với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia. Đến nay về cơ bản, các chính sách hướng dẫn chung để cụ thể hoá việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDGs đã được ban hành tương đối đồng bộ, đầy đủ, góp phần rất lớn vào việc quốc gia hoá và thực hiện các mục tiêu SDGs tại Việt Nam. 

Đề xuất mô hình tăng trưởng xanh hài hoà và bền vững -0
Toàn cảnh hội thảo.

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Trọng Nguyên, Giám đốc APD cho biết, việc đánh giá mức độ phát triển bền vững ở Việt Nam mới chỉ tập trung vào tổng thể quốc gia, chứ chưa xây dựng cho cấp độ tỉnh, thành phố; Việc tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

TS. Lê Việt Anh, Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ KH&ĐT) cho rằng, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã được được những kết quả tích cực trong việc thực hiện mục tiêu 1, đặc biệt tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh, từ mức 9,2% năm 2016 xuống còn 3,36% năm 2022; Việt Nam vẫn tiếp tục đảm bảo để không ai bị thiếu đói, đảm bảo an ninh lương thực, duy trì tăng trưởng xuất khẩu nông lâm thuỷ sản góp phần tăng thu nhập cho người lao động nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững hơn.

Đặc biệt, việc thực hiện mục tiêu 16 tiếp tục được thúc đẩy trong giai đoạn vừa qua, theo đó, tình trạng bạo lực đối với trẻ em và tình trạng tham nhũng có xu hướng giảm, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công được cải thiện. Để tiếp tục duy trì được tiến độ thực hiện mục tiêu này, các vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực, chống tham nhũng và phát huy vai trò, sự tham gia của người dân cần thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới.

TS. Lê Việt Anh cho biết, trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT đề xuất 8 giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, hoàn thiện thể chế, thực hiện quá trình phục hồi xanh, sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực…

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Thế Vinh, Phó Giám đốc APD cho rằng, giai đoạn hiện nay thế giới và Việt Nam đều quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Theo đó, nhiều vấn đề được đặt ra và cần được giải quyết, thực thi từng bước. Để thực hiện APD cũng đề xuất thực hiện mô hình tăng trưởng xanh và hài hoà. Trong quá trình thực hiện cần có thể chế phù hợp và các chính sách thực thi sát với thực tế. 

Tại hội thảo cũng đã công bố Chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh (PSDI 2021). Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021 đã phản ánh tương đối rõ nét nỗ lực thực hiện phát triển bền vững ở các địa phương, đặt trong bối cảnh khó khăn về dịch bệnh, các xung đột chính trị trên thế giới và những bối cảnh trong nước.

Kết quả trung bình 63 tỉnh thành của cả nước năm 2021 đạt 51,28 điểm, cho thấy các địa phương trong cả nước cần tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

Đà Nẵng tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước năm 2021 với 65,28 điểm. Hải Phòng đạt 64,09 điểm; Quảng Ninh đạt 63,10 điểm; Hà Nội đạt 62,46 điểm; Hưng Yên 62,43 điểm. Đứng cuối bảng xếp hạng chủ yếu là các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, với đặc điểm chung là những hạn chế trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Lưu Hiệp
.
.
.