Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương rà soát nghiên cứu giảm nhiệt điện, tăng điện gió

Thứ Ba, 01/03/2022, 08:46

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 55/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về tình hình hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Theo đó, Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với dự thảo Quy hoạch điện VIII do Bộ Công Thương báo cáo với đề xuất tổng công suất nguồn đặt đến năm 2030 khoảng 146.000MW, đến năm 2045 khoảng trên 352.000MW. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về chuyển đổi Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2 sang sử dụng nguồn khí LNG nhập khẩu vì đã đầu tư hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch dùng cho cả 2 dự án Quảng Trạch 1 và Quảng Trạch 2.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát nghiên cứu chuyển đổi năng lượng theo hướng sẽ giảm các nhà máy nhiệt điện, giảm quy mô nguồn điện mặt trời, tăng nguồn điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch điện VIII cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

Quy hoạch điện mặt trời giai đoạn 2031 - 2045 còn quá cao (khoảng 25% trong cơ cấu công suất nguồn điện). Về công suất, dự kiến tới năm 2045, tổng công suất đặt của nguồn điện tăng lên khoảng 25.000MW, chủ yếu là điện gió mặt đất, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và các loại nguồn điện tích năng, lưu trữ…

Bên cạnh phương án cơ bản, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương có thể báo cáo phương án chuyển đổi năng lượng với các biện pháp mạnh mẽ hơn như đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương để thực hiện sớm các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, trong đó cần báo cáo rõ các vấn đề: Tính khả thi trong việc đàm phán, chấm dứt cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài khi chuyển đổi các dự án nhiệt điện than (Nam Định 1, Quảng Trị 1, Vĩnh Tân 3, Sông Hậu 2) sang điện khí hoặc năng lượng tái tạo; Trình tự, thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định trong phát triển điện hạt nhân phù hợp để giảm nhiệt điện, điện khí và mức độ ảnh hưởng đến môi trường của loại hình năng lượng này so với nhiệt điện và điện khí. Với đề xuất tăng công suất một số nguồn điện tích năng, lưu trữ, hydrogen, điện sinh khối..., thì giá thành sản xuất điện có đảm bảo tính cạnh tranh, hiệu quả so với các nguồn điện khác.

Nội dung thông báo cũng nêu rõ, để bảo đảm hiệu quả của nền kinh tế, đề nghị Bộ Công Thương cần nêu rõ các vấn đề xin ý kiến Thường trực Chính phủ theo quy định, trong đó có việc đưa ra khỏi quy hoạch giai đoạn 2021-2030 các nguồn điện mặt trời đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh nhưng chưa triển khai (khoảng 6.500MW). Thêm vào đó, xin ý kiến Thường trực Chính phủ việc đưa vào Quy hoạch điện VIII tổng công suất điện mặt trời mái nhà khoảng 7.765MW do người dân, doanh nghiệp tự lắp đặt (để được áp dụng quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ), theo hướng dẫn chung của Bộ Công Thương và được các tổng công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký hợp đồng mua bán điện.

Phan Đức
.
.
.