Bộ GTVT sẽ cung cấp 284 dịch vụ công trực tuyến mức 4

16:02 24/11/2021

Ngày 24/11, thông tin từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Bộ đang phối hợp với các đơn vị cung cấp bổ sung 100 dịch vụ công mức cao. Đến hết tháng 11, dự kiến hoàn thành chỉ tiêu 100% dịch vụ đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức 4.

Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh, Bộ GTVT bổ sung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 cho 6 thủ tục gồm: Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải; cấp giấy phép lái tàu cho lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác; cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

Bộ Giao thông cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện  online mức 4 từ tháng 12 -0
100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức 4 sớm hơn 1 tháng.

Cùng với đó, Bộ GTVT cũng quyết định không triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với 18 thủ tục hành chính, trong đó có 5 thủ tục do Cục Hàng hải Việt Nam cung cấp, 9 thủ tục do Cục Hàng không Việt Nam cung cấp, Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng có mỗi đơn vị 2 thủ tục.

Việc điều chỉnh danh sách thủ tục hành chính nâng cấp đưa lên cung cấp trực tuyến mức 4 kể trên, theo lý giải của Trung tâm CNTT, Bộ GTVT, là nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã được Văn phòng Chính phủ thông báo ngày 29/9, yêu cầu các bộ, ngành không đưa vào xây dựng mới các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 với các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ; đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ.

Thông tin từ Trung tâm CNTT, theo kế hoạch đến hết tháng 11/2021, Trung tâm phối hợp cùng các đơn vị cung cấp bổ sung 100 dịch vụ công, nâng số dịch vụ công của Bộ lên 325 dịch vụ, trong đó có 284 dịch vụ công trực tuyến mức 4 và 41 dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Như vậy dự kiến từ tháng 12, Bộ GTVT sẽ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp 284 dịch vụ công trực tuyến mức 4, đáp ứng chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Phạm Huyền