Quảng Trị hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Năm, 15/12/2022, 22:10

HĐND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2026.

Tỉnh Quảng Trị vừa có chính sách dùng ngân sách địa phương để hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong từng giai đoạn do Chính phủ quy định, ngoài tỷ lệ phần trăm đã được hỗ trợ theo các quy định hiện hành.

2.jpg -0
Quảng Trị hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh minh họa

Cụ thể, hỗ trợ thêm 20% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; hỗ trợ thêm 15% đối với hộ cận nghèo và hỗ trợ thêm 10% đối người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng đối tượng từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2026.

Ông Hồ Sỹ Nam, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị cho biết, đa số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đều tập trung ở khu vực nông thôn, lao động tự do ở thành thị... thu nhập thấp và thiếu ổn định, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo đời sống còn nhiều khó khăn nên tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Chính sách mới vừa được thông qua nhằm khuyến khích các đối tượng này tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

“Hiện nay, hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Bảo hiểm xã hội không nhiều mà chủ yếu các đối tượng khác ở khu vực nông thôn. Theo Nghị quyết 69 của Chính phủ, các địa phương phải hỗ trợ thêm. Ngân sách của Trung ương  cho hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng khác. Vừa rồi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đề xuất hỗ trợ thêm một số nhóm đối tượng khác thêm 10% nữa, nhưng do tỉnh nghèo không có tiền, nên chỉ thông qua hỗ trợ nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và người hoạt động không chuyên trách thôn, khu phố”, ông Nam nói.

PV
.
.
.