Làm mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo do Bộ Công an hỗ trợ tại huyện Điện Biên Đông

09:34 24/11/2021

Mục tiêu 100% hộ nghèo huyện Điện Biên Đông có nhà ở ổn định trước Tết Nguyên đán 2022.

Chiều 23/11, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, UBND huyện Điện Biên Đông, trong đó khẩn trương triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo huyện Điện Biên Đông làm nhà ở.

Làm mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo do Bộ Công an hỗ trợ tại huyện Điện Biên Đông -0
Hội nghị được tổ chức nhằm khẩn trương triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo huyện Điện Biên Đông làm nhà ở.
Đây là chương trình do Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng các ngân hàng thương mại ủng hộ 55 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa nhà ở cho 1.027 hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Điện Biên Đông.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông, trên cơ sở rà soát thực tế, tại Điện Biên Đông có 1.027 hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình dân tộc thiểu số nghèo, hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở. Trong đó, 652 hộ có khả năng tự làm nhà; 375 hộ không có nhân lực, không có khả năng tự làm nhà.

Đặt mục tiêu 100% hộ nghèo huyện Điện Biên Đông có nhà ở ổn định trước Tết Nguyên đán 2022, UBND tỉnh Điện Biên giao các đơn vị: Công an tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc (Bộ Công an), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ 375 gia đình làm nhà đúng mẫu của Bộ Công an bảo đảm “3 cứng” - mái cứng, nền cứng, khung cứng.

Với 652 hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng có khả năng tự thi công nhà thì UBND tỉnh Điện Biên giao UBND huyện Điện Biên Đông phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm đúng tiến độ làm nhà chung trong toàn huyện, để chậm nhất ngày 15/1/2022 phải hoàn thành toàn bộ chương trình.

Được biết, mỗi hộ làm mới nhà được hỗ trợ không quá 55 triệu đồng/nhà; các hộ được hỗ trợ sửa chữa không quá 15 triệu đồng/hạng mục/nhà.

Trước đó, từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp huy động được trên 230 tỷ đồng để xây dựng, sữa chữa gần 6.000 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Hòa Bình, Thanh Hóa… Trong đó tại tỉnh Điện Biên, Bộ Công an đã huy động kinh phí xây dựng, sữa chữa gần 1.800 căn nhà trên địa bàn các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ. Huyện Điện Biên Đông là huyện thứ 3 trong tỉnh Điện Biên được Bộ Công an hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo.

Xuân Trường