Việt Nam dẫn đầu 6 quốc gia ASEAN về kết quả học tập của học sinh tiểu học

07:38 02/10/2021

Ngày 1/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) giai đoạn 2018-2021.

SEA-PLM là chương trình đánh giá học sinh lớp 5 ở các lĩnh vực Toán học, Đọc hiểu, Viết và Giáo dục Công dân toàn cầu, nhấn mạnh chất lượng và chiều sâu của việc học tập đang diễn ra ở các lĩnh vực này. Có 6 nước là Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Phillippines và Việt Nam tham gia chu kỳ khảo sát đầu tiên SEA-PLM giai đoạn 2018-2021, khảo sát chính thức năm 2019. Kết quả ở 3 lĩnh vực là Toán, Đọc hiểu và Viết của Việt Nam đều cao nhất trong 6 quốc gia.

Cụ thể, ở lĩnh vực Toán học, điểm trung bình của học sinh Việt Nam là 341,55 điểm, trong khi điểm trung bình của học sinh 6 quốc gia là 304,79 điểm. Lĩnh vực Đọc hiểu, điểm trung bình của học sinh Việt Nam là 336,46 điểm, trong khi điểm trung bình của học sinh 6 quốc gia là 300 điểm. Lĩnh vực Viết, điểm trung bình của học sinh Việt Nam là 328,01 điểm, trong khi điểm trung bình của học sinh 6 quốc gia là 304,92 điểm.

Tham gia SEA-PLM, ngoài mục tiêu chung của các nước ASEAN, Việt Nam hướng tới một số mục tiêu cụ thể như hội nhập với các nước trong khu vực về giáo dục; đo được mặt bằng giáo dục Việt Nam so với các nước trong khu vực; phân tích được thực trạng giáo dục và các khuyến nghị thay đổi chính sách giáo dục để cải thiện chất lượng giáo dục Việt Nam ngày một tốt hơn.

H.Thanh