Thí sinh có 5 ngày để tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Thứ Năm, 04/07/2024, 11:15

Từ ngày 6/7 đến 10/7, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ mở để thí sinh thực hành tập dượt đăng ký xét tuyển. Sau đó, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 18/7 đến 30/7.

Bộ GD&ĐT cho biết, từ ngày 6/7 đến ngày 10/7, Hệ thống sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học. Điều này nhằm giúp thí sinh tập dượt, làm quen với phần mềm, có kinh nghiệm để tránh sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng chính thức.

Sau ngày 10/7, tất cả các dữ liệu đăng ký thử của thí sinh sẽ bị xoá để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 18/7 đến ngày 30/7. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa) của mình trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Thí sinh có 5 ngày để tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học -0
Thí sinh được tập dượt để tránh sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh phải đăng ký tất cả các nguyện vọng xét tuyển, bao gồm cả các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm vào các trường, lên hệ thống tuyển sinh chung và xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất.

Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh lưu ý, phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Chậm nhất 17h ngày 27/8, xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.

Từ ngày 28/8 đến tháng 12/2024, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo nếu cơ sở đào tạo không có kế hoạch xét tuyển bổ sung.

Huyền Thanh
.
.
.