Thanh tra đột xuất hàng năm các đơn vị có hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thứ Hai, 11/12/2023, 07:14

Đó là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhấn mạnh trong công văn gửi Sở GD&ĐT các địa phương yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục cần phải phối hợp với các sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ việc cấp phép hoạt động đến thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hằng năm đối với cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Thanh tra đột xuất hàng năm các đơn vị có hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa -0
Ảnh minh họa.

Các Sở GD&ĐT quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên; bảo đảm tổ chức giảng dạy đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các địa phương cần thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết. Khi thanh tra, kiểm tra cần lưu ý về sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người học ở địa phương trong nội dung giáo dục; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; lấy người học làm trung tâm, người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc; bố trí thời gian học không xen giữa các tiết học trong chương trình chính khóa.

Hùng Quân
.
.
.