Phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng lớp học trước khi học sinh nghỉ hè

08:01 06/05/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công điện gửi Giám đốc các sở GD&ĐT về việc tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Công điện nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc các sở GD&ĐT tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh.

Phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng lớp học trước khi học sinh nghỉ hè -0
Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Công an.

 Mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh nghỉ hè
 đẩy mạnh phong trào dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học.

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước.

H.Thanh
.
.
.