Không được yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống mới được xét tuyển

Thứ Ba, 14/05/2024, 15:43

Trong hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa mới ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các cơ sở đào tạo (CSĐT) phải tuân thủ các quy định trong quy chế nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của thí sinh trong quá trình xét tuyển.

Bộ GD&ĐT yêu cầu mỗi CSĐT được gán 1 mã số và cấp một tài khoản (tên truy cập và mật khẩu). Các CSĐT khi đăng nhập Hệ thống phải cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin và chịu trách nhiệm về dữ liệu, thông tin đưa lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Hệ thống).

Đề án tuyển sinh của CSĐT phải cung cấp đầy đủ, đúng cấu trúc, định dạng và bảo đảm tính xác thực của thông tin, dữ liệu tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trong đó lưu ý thông tin phải dễ hiểu, rõ ràng để thí sinh không nhầm lẫn giữa quy định xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT với phương án tuyển sinh riêng của CSĐT; thông tin rõ ràng về tên các CSĐT; tuyển sinh vào phân hiệu của CSĐT với CSĐT tại trụ sở chính; giữa các chương trình đào tạo của CSĐT.

Không được yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống mới được xét tuyển -0
CSĐT chỉ được công bố tuyển sinh những ngành được mở đúng thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý, CSĐT không được yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống mới được xét tuyển (trừ trường hợp thí sinh đăng ký vào các CSĐT Công an, Quân đội); đảm bảo tuyệt đối chính xác, thống nhất các thông tin tuyển sinh khai báo trong Hệ thống với các thông tin trong đề án tuyển sinh như: mã CSĐT, mã chương trình/ngành/nhóm ngành, mã phương thức xét tuyển và trong các thông báo tuyển sinh.

CSĐT có thể tự quy định mã phương thức xét tuyển và thông báo cho thí sinh biết, tuy nhiên cần phải tham chiếu đến danh mục mã các phương thức xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy định Phụ lục I bởi việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển sinh của toàn hệ thống.

CSĐT phải rà soát thẩm quyền, điều kiện mở ngành và duy trì hoạt động ngành đào tạo; chỉ công bố tuyển sinh những ngành được mở đúng thẩm quyền và đủ điều kiện theo quy định; tiếp tục rà soát, thực hiện kiểm định chương trình đào tạo đảm bảo đúng quy định tại khoản 5, Điều 33 và khoản 3, Điều 50 của Luật giáo dục đại học.

CSĐT xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh đúng quy định, đúng với số lượng chỉ tiêu đã đăng ký trên hệ thống; chịu trách nhiệm giải trình về đề án tuyển sinh với Bộ GD&ĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng, tính đầy đủ, chính xác của các nội dung trong đề án tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Đề án tuyển sinh của CSĐT phải đăng trên trang thông tin điện tử của CSĐT (tại trang chủ), đồng thời phải gửi về Bộ GD&ĐT ngay sau khi đăng để phục vụ công tác hậu kiểm. Việc điều chỉnh đề án tuyển sinh phải bảo đảm đúng quy định và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào CSĐT.

CSĐT cũng phải cập nhật đề án tuyển sinh đã điều chỉnh lên Hệ thống để tổ chức tuyển sinh, báo cáo và phục vụ cho công tác hậu kiểm; sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, các CSĐT điều chỉnh và công khai mức điểm nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau trên trang thông tin điện tử của CSĐT và cập nhật vào Hệ thống.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển và bổ sung, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống không giới hạn số lần, bắt đầu từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7.

H. Thanh
.
.
.