Đình chỉ hoạt động giáo dục của Trường Quốc tế Mỹ

Thứ Ba, 02/07/2024, 08:21

Sáng 2/7, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã có thông tin liên quan về Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông quốc tế Mỹ (AISVN), do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ngày 28/6 Sở đã có Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT về đình chỉ hoạt động giáo dục của trường, thời hạn đình chỉ là 12 tháng kể từ ngày 1/7/2024.

Lý do là vì cho đến nay trường không đảm bảo điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục, cụ thể: chưa có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; cán bộ quản lý giáo dục chưa đủ về số lượng để thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Do trước đó Sở và Tổ công tác liên ngành đã tiến hành làm việc với nhà đầu tư, Hội đồng trường Trường, đề nghị nhà đầu tư, Hội đồng trường thực hiện báo cáo trước ngày 15/6 gửi về Sở, nhưng đến sau ngày 15/6, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo từ đơn vị để nhận định Trường này đủ điều kiện hoạt động giáo dục theo Luật giáo dục năm 2019 và Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Đình chỉ hoạt động giáo dục của Trường Quốc tế Mỹ -0
Trụ sở Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông quốc tế Mỹ.

Cũng theo Sở GD&ĐT, tính từ tháng 4/2024 đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của các cơ sở giáo dục, có 134 trường hợp phụ huynh của Trường chuyển trường cho học sinh.

Sở GD&ĐT đã tổ chức làm việc với 18 trường phổ thông có vốn đầu tư, giảng dạy chương trình nước ngoài và Trường Quốc tế Việt Úc (trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT) để thống kê năng lực tiếp nhận, các chính sách hỗ trợ học sinh có nhu cầu chuyển đến từ Trường AISVN.

Tất cả các trường đều có năng lực tiếp nhận thêm học sinh và thông tin nhiều chính sách hỗ trợ về học phí, lệ phí đăng ký... Riêng đối với các trường giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB), năng lực tiếp nhận học sinh trong năm học 2024-2025 ghi nhận tại thời điểm khảo sát có 1.251 chỗ học, nhiều hơn số lượng học sinh đang học tại Trường AISVN.

Sau đó, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 4011 ngày 28/6 hướng dẫn chuyển trường đối với học sinh Trường AISVN tại địa chỉ https://chuyentruong.hcm.edu.vn

Cụ thể, học sinh thuộc các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 năm học 2023 – 2024, có thể đăng ký chuyển đến: Các trường phổ thông công lập và ngoài công lập giảng dạy chương trình phổ thông của Bộ GD&ĐT; Các trường thực hiện chương trình tích hợp, các trường có vốn đầu tư nước ngoài dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Học sinh các khối 9, 10, 11 năm học 2023 – 2024, có thể đăng ký chuyển đến: Các trường phổ thông ngoài công lập giảng dạy chương trình tích hợp theo quyết định phê duyệt của Bộ GD&ĐT; Các trường có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Đồng thời, Sở GD&ĐT tổ chức làm việc với các cơ sở giáo dục để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh từ Trường AISVN chuyển đến.

Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu trách nhiệm của Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AISVN và Trường AISVN đối với học sinh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên của nhà trường.

Đối với các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên Trường AISVN, Sở GD&ĐT đã yêu cầu Công ty AISVN và Trường AISVN thực hiện các giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học tập của học sinh gián đoạn; có giải pháp để ổn định tâm lý đối với học sinh và phụ huynh học sinh.

Đối với giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách (lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định về việc sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng pháp luật.

Phú Lữ
.
.
.