Công bố nguồn tài nguyên số, kho học liệu số hỗ trợ học trực tuyến

07:47 11/09/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa giới thiệu địa chỉ các nguồn tài nguyên số gồm bài giảng điện tử, bài giảng trên truyền hình, học liệu số tham khảo do Bộ GD&ĐT, các tổ chức và cộng đồng giáo viên cung cấp nhằm hỗ trợ học sinh, phụ huynh trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến.

Nguồn tài nguyên này gồm một số bài giảng cho học sinh lớp 1, lớp 2 giúp nhà trường phối hợp với phụ huynh để tổ chức dạy học cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1; hướng dẫn dạy học trực tuyến gồm các tài liệu, video hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số phần mềm dạy học trực tuyến, các công cụ số hỗ trợ dạy học trực tuyến đã được triển khai hiệu quả trên thực tế. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng giới thiệu kho học liệu số tại địa chỉ http://trithuc.vn.

H.Thanh