Công bố điểm chuẩn vào hệ trung cấp CAND năm 2023

Chủ Nhật, 10/09/2023, 07:55

Cục Đào tạo vừa công bố điểm chuẩn vào hệ trung cấp các trường CAND năm 2023 đối với đối tượng là học sinh phổ thông. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất hệ trung cấp năm nay là 24,75 điểm đối với nữ phía Bắc, Trường Cao đẳng ANND I.

Điểm chuẩn vào hệ trung cấp các trường CAND năm 2023 cụ thể như sau:

Công bố điểm chuẩn vào hệ trung cấp CAND năm 2023 -0
Năm 2023, điểm chuẩn vào hệ trung cấp CAND cao nhất là 24,75 điểm đối với nữ.

Năm 2023, Bộ Công an bổ sung chỉ tiêu đào tạo trình độ trung cấp chính quy cho học sinh phổ thông (từ 2017 đến 2022 là không có chỉ tiêu dành cho đối tượng này) với 939 chỉ tiêu, chia theo các địa bàn tuyển sinh đối với hệ trung cấp Trường Đại học PCCC, hệ trung cấp Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, hệ trung cấp Trường Cao đẳng ANND I, hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND I, hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND II.

Phương thức xét tuyển vào hệ trung cấp CAND đối với đối tượng là học sinh phổ thông gồm 2 phương thức.

Trong đó, phương thức 1 là xét tuyển thẳng và phương thức 2 là xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 (điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ trọng 60% và điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%).

Theo kế hoạch dự kiến, điểm chuẩn vào hệ trung cấp CAND năm 2023 đối với đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ sẽ được công bố trong tháng 10/2023.

Huyền Thanh
.
.
.