Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Chủ Nhật, 12/05/2024, 14:58

Trong danh sách đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa cập nhật, có tổng cộng 87 đơn vị, tăng mạnh so với danh sách công bố vào năm 2023.

Danh sách gồm 87 đơn vị, tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được cấp gồm Tiếng Anh (Aptis ESOL, KET, PET, FCE, IELTS, Linguaskill, PEIC, TOEIC...), Tiếng Đức (DSD, OSD Zertifikat), Tiếng Hàn (TOPIK), Tiếng Nhật (JLPT, NAT-TEST, TOPJ), Tiếng Trung (HSK Examination Score Report), Tiếng Pháp (DELF - DALF), tiếng Hoa (TOCFL)...

Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế -0
Danh sách các đơn vị được thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tính đến tháng 5/2024.

Nếu so với danh sách được công bố vào tháng 2/2023, sau hơn một năm, số lượng các đơn vị liên kết để tổ chức thi đã tăng từ 23 đơn vị lên thành 87 đơn vị với hàng loạt địa điểm thi mới.

Theo Bộ GD&ĐT, việc cập nhật danh sách các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam nhằm giúp người dân có thông tin chính thống về các đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ được cấp phép ở Việt Nam đối với từng loại chứng chỉ. 

Danh sách các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam sẽ được Cục Quản lý chất lượng cập nhật hàng tháng để người có nhu cầu học tập và thi các chứng chỉ ngoại ngữ tiện theo dõi.

H. Thanh
.
.
.